بسته های باند پهن نامحدود
بسته های باند پهن

لورم

تومان49000ماهانه
 • Speed(1AM-8PM) : 20mbps
 • Normal Speed (8PM-1AM) : 10mbps
 • Youtube Speed : 100mbps
 • Ftp Speed : 100mbps
 • Live TV : 0
 • Local Speed :Youtube, Facebook

ایپسوم

تومان74000ماهانه
 • Speed(1AM-8PM) : 20mbps
 • Normal Speed (8PM-1AM) : 10mbps
 • Youtube Speed : 100mbps
 • Ftp Speed : 100mbps
 • Live TV : 0
 • Local Speed :Youtube, Facebook

لورم ایپسوم

تومان93000ماهانه
 • Speed(1AM-8PM) : 20mbps
 • Normal Speed (8PM-1AM) : 10mbps
 • Youtube Speed : 100mbps
 • Ftp Speed : 100mbps
 • Live TV : 0
 • Local Speed :Youtube, Facebook
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟